Bronnen

Regelmaat en variatie in de natuur en de ordening die de mens zelf aanbrengt
in zijn omgeving.
Schoonheid ontdekken in de structuur van het materiaal.
 
Een uitgebloeide bloem van een berenklauw, omgeploegd land, gemetselde muurtjes.
Putdeksels in vele variaties, opgestapeld hout.
Het patroon van een pannendak, wolkenkrabbers, de schaduw van een hekwerk.
Een bemoste boomstam, het ritmische bewegen van riethalmen.
Spiegelingen in het water, ribbels in het zand.
 
Betekenis in het ogenschijnlijk toevallige,
De grootsheid van het kleine.
 
 
Inspiratiebronnen